Persondatapolitk

Integritets- och Cookiepolicy

ReXhockey
Max Liviosson Retail Sweden AB
Organisationsnr: 559333-0474
Göteborgsvägen 94 
431 37 Mölndal
Sverige
info@rexhockey.se
031-489119

 

 1. Introduktion

Denna integritets- och cookiepolicy ("Personuppgiftspolicy") beskriver hur ReXhockey ("oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar information om dig. Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via vår webbplats, ReXhockey.se ("Webbplatsen"). ReXhockey är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via Webbplatsen.

När du besöker vår webbsida så samlas det in upplysningar om dig. Om du inte önskar att det samlas in upplysningar så ska du ta bort dina cookies (se länk till vägledning om hur du gör detta under avsnittet “Cookies” nedanför). Nedanför har vi förklarat i detalj vilken information som samlas in, deras ändamål och vilka tredje parter som har tillgång till dem. 

Genom att använda ReXhockey.se accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på säkrast möjliga sätt. Vi behandlar dessutom enbart uppgifter som är absolut nödvändiga.

 

 1. Cookies

Hemsidan använder “cookies” som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande med ändamålet att komma ihåg den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och målinrikta annonser. Cookies kan inte innehålla någon skadlig kod som exempelvis virus. 

Det är möjligt att ta bort eller blockera för cookies. Se vägledning för att göra det här: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/ 

Om du tar bort eller blockerar cookies så kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt att det är innehåll som du inte kan få tillgång till. 

Hemsidan innehåller cookies från tredje parter som i varierande omfång kan omfatta: 

 • Facebook - För att visa relevanta annonser till besökaren
 • Google AdWords - Syftar till att leverera relevanta annonser till besökaren
 • Shopify - För intern analys av användarnas beteende på webbplatsen
 • Google Analytics - för att analysera användarnas beteende och optimera webbshoppen

Tredje parts cookies används bland annat till att utforma statistik baserat på dina besök på vår hemsida. Här använder vi cookien till att exempelvis veta vilka sidor som du besöker, och hur lång tid du är på dem. Här använder vi systemet Google Analytics som är ett verktyg av Google. 

Du kan välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 1. Personupplysningar

Personupplysningar är all slags information som i ett typ av omfång kan tillskrivas till dig. När du använder vår hemsida så samlar vi in och behandlar en rad av sådan information. Det sker exempelvis vid normalt användande av innehåll, om du skriver upp dig till nyhetsbrevet, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrigt bruk av våra tjänster eller gör ett köp på hemsidan. 

3.1 Vilka personuppgifter samlar vi in och vad är vår rättsliga grund för behandlingen


När du besöker ReXhockey.se så samlar vi automatiskt in uppgifter om dig samt om hur du använder hemsidan. Dessa uppgifter inkluderar bland annat vilken typ av webbläsare du använder, med vilka söktermer du hittat oss, din IP-adress inklusive din nätverksplats samt information om din dator. Dessutom använder sig ReXhockey av cookies när du besöker vår hemsida.


Syftet med att samla in information om din användning av hemsidan, är att kunna optimera din användarupplevelse på ReXhockey samt för att att kunna göra riktad marknadsföring. Behandlingen av informationen är nödvändig för att vi ska kunna förbättra ReXhockey.se. Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna är EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), Art. 6, första stycket, bokstav f.


När du genomför en beställning hos oss eller kommunicerar med oss, så samlar vi in de uppgifter du själv tillhandahåller såsom exempelvis ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och kontouppgifter.


Syftet med att samla in de uppgifter som du tillhandahåller, är att ge oss möjligheten att kontakta dig i samband med din beställning. Det kan exempelvis handla om beställningsbekräftelse, frakt, leverans, förseningar och liknande. Uppgifter i samband med köp samlas in med syfte att vi ska kunna slutföra betalningen av din beställning. Den rättsliga grunden för behandlingen av denna information är EU:s Dataskyddsförordning, Art 6, första stycket, bokstav b, c och f.


När du skriver upp dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in de uppgifter du själv tillhandahåller, dvs. namn och e-postadress. Syftet med att samla in de uppgifter som du tillhandahåller, är att ge oss möjligheten att skicka nyhetsbrev till dig och den rättsliga grunden för behandlingen av denna information är EU:s Dataskyddsförordning, Art 6, första stycket, bokstav f.

 


 1. Mottagare av personupplysningar

Uppgifter om ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer samt bankinformation delas med den transportör som ansvarar för leveransen av din beställning.


Dina upplysningar kan även delas med externa samarbetspartners som behandlar upplysningarna för vår räkning. Vi använder externa partners för bland annat teknisk drift och förbättringar av webbplatsen, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive retargeting, samt för din bedömning av vårt företag och våra produkter. Databehandlare får inte använda informationen för något annat ändamål än att fullgöra avtalet med oss ​​och omfattas av sekretess gällande detta. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter för vår räkning.


Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC. Och Facebook Inc. är etablerat i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU:s personuppgiftsförordning art. 45.

 1. Kopia av Google LLCs certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 2. Kopia av Facebook Inc.s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

 1. Dina rättigheter

För att skapa transparens kring behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter. Nedan hittar du en lista över dina rättigheter som kund hos oss. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka en skriftlig begäran till oss. Var medveten om att du kan bli ombedd att dokumentera att du är den du säger att du är.

Rätt att se behandlade data (insynsrätt)
Du har rätt att få insyn i de upplysningar vi behandlar om dig.

Rätt att begära rättelse
Du har rätt att begära att oriktiga uppgifter om dig ska rättas.

Rätt till radering/rätten att bli bortglömd
I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår generella radering (fem år).

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att begära begränsad behandling av dina uppgifter. Om denna möjlighet är öppen för dig får vi framöver endast behandla uppgifterna - förutom för ekonomiska syften - med ditt samtycke eller utifrån ändamålet att rättsliga krav kan läggas fast, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt att invända mot behandling
Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter i samband med direkt marknadsföring.

Dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt gångbart och maskinläsbart format samt att flytta dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Integritetsskyddsmyndighetens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på https://www.imy.se. 

 

 1. Radering av personupplysningar

De uppgifter som samlas in om din användning av ReXhockey.se, enligt punkt 2.1, kommer att raderas senast 1 år efter att du senast besökt hemsidan, medan tredjepartscookies har varierande utgångsdatum.

Den information som samlas in i samband med beställning och inköp av varor på ReXhockey.se jfr punkt 2.2, kommer som utgångspunkt att raderas efter 5 år. Information kan dock komma att lagras under en längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring. Det kan exempelvis vara om det är nödvändigt för att kunna fastställa, hävda eller försvara juridiska anspråk eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga krav. Vi sparar bland annat personuppgifter som registreras hos hos i fem år, detta av bokförings- och skattemässiga skäl.

Uppgifter som samlas in i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke återkallas. Detsamma gäller recensioner av produkter och din köpupplevelse. Uppgifter som samlas in i samband med ditt köp, jfr. punkt 2.2, kommer att raderas när ditt samtycke dras tillbaka, såvida vi inte har någon annan grund för att fortsätta behandla informationen.

 

 1. Säkerhet och samtycke

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, förändring eller försämring av personuppgifter samt mot att de missbrukas av, eller kommer till kännedom för, obehöriga.

Den enda personal som har tillgång till din personliga information, är de som har ett verkligt behov av att få tillgång till den för att kunna utföra sitt arbete.

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig.  Du kan dessutom alltid invända mot att upplysningarna används. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till att dina upplysningar får bli behandlade. Om de upplysningar som behandlas om dig är fel så har du rätt att de blir rättade eller tas bort. Är detta fallet så kan du kontakta oss.

Om du väljer att ta tillbaka samtycket påverkar det inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter mot bakgrund av tidigare meddelat samtycke fram till den tidpunkt som du tar tillbaka samtycket. Om du motsätter dig insamling och behandling får det verkan först från denna tidpunkt. Du kan alltid begära att felaktiga uppgifter ska rättas.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke behöver du bara skicka ett mail till oss och ange ditt namn och din adress. Du kommer att få ett mejl inom 10 dagar om vilken information vi lagrar om dig. Om du vill att vi ska radera denna information måste det tydligt framgå av ditt mejl.


 1. Klagomål 

Du har rätt att skicka in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du finner kontaktuppgifter på www.imy.se.

 

 1. Ändringar

Om vi gör ändringar i vår Integritets- och Cookiepolicy, så kommer du att informeras om detta i samband med ditt nästa besök på ReXhockey.se

 

Vår Integritets- och Cookiepolicy uppdaterades senast den 29 juli 2022.